Könyvtár

KÖNYVTÁR

könyvtár

A könyvtár feladata

Könyvtárunk általános iskolai könyvtár, feladata az intézményben folyó oktató-nevelő munka segítése, a tanulók és a pedagógusok igényeinek kielégítése.

A tanulmányi munka segítésén túl egyéb hasznos információk átadása, a szabadidő hasznos eltöltésének és a különböző versenyekre, vetélkedőkre való felkészülésnek is fontos terepe.

A könyvtár rövid története

Könyvtárunk a városi általános iskolai könyvtárak közül a legrégebbi és a leggazdagabb gyűjteménnyel rendelkezik.  Legidősebb kiadványunk egy 1923-as kiadású földrajz tankönyv. Komoly állományunk van régi általános iskolai tankönyvekből és tanári kézikönyvekből is.                                              Könyvtárunk alapítása 1866-ban történt, helyileg a gimnázium épületében. Kezdetben néhány szekrényben tárolták a tanulói és a nevelői állományt.  Először rész feladatként látta el egy-egy tanító a könyvtárosi teendőket. 1910-ben   iskolánk építésekor került át a jelenlegi épületbe a könyvtári állomány. 1978-ig egy helyiségben működött, ekkor alakították ki a modern háromosztatú könyvtárat:

 • kölcsönző
 • olvasóterem
 • raktár

98m2 alapterületen.

1975-től függetlenített könyvtárosa van iskolánknak. Sok itt dolgozó könyvtáros áldozatos munkáját dicséri a mai kor igényeinek, kihívásainak is megfelelő információs központ, iskolai könyvtárunk.

A könyvtár bemutatása

Az iskolai könyvtár állománya meghaladja a 28.000 könyvtári dokumentumot, a szakirodalom és a szépirodalom aránya 60:40 %-hoz közelít. Az állomány kb. 85%-a szabad polcon található, a duplumok és a ritkábban használt könyvek a galérián, illetve a raktári részben szabályos raktári rendben helyezkednek el. Az archív állomány üvegezett szekrényekben valamint zárt raktárban található. A könyvek tartalmát szak- és betűrendes katalógus tárja fel, amelyet ma már csak oktatási célra használunk. Folyamatban van  csatlakozásunk  a Corvina Integrált Könyvtár Rendszerhez .         A könyveken kívül szakmai folyóiratok és gyermekújságok szolgálják a tanulók és a tanárok tájékozódását.                                                                                 Az egyre gyarapodó Médiatár és Helyismereti gyűjtemény is ezt a célt szolgálja. Két számítógép segíti a kutatást, versenyekre való felkészülést.
Az olvasóvá nevelés fontos feladatát együtt végzi a tantestület és a könyvtáros tanár. Ennek eredményeképpen a beiratkozott 476 diákunk 60%-a rendszeresen látogatja a könyvtárat. Témájukat  tekintve mesekönyveket személyességük fejlődését segítő irodalmi műveket, de szakirodalmat is szívesen olvasnak. Az olvasóvá nevelés  fontos eszközei a könyvtáros által tartott könyvtárbemutató és könyvtár-ismereti, valamint a szaktanárok által a könyvtárban tartott szakórák, rendhagyó irodalomórák. A könyvtár segítő hátteret jelent a különféle versenyek,vetélkedők,ünnepségek rendezéséhez, lebonyolításához. A könyvtári informatika követelményrendszeréhez alkalmazkodva magasabb szintű szolgáltatásokat kell nyújtania.  Ma már gyorsabb az ismeretanyag változása, mint a nemzedékváltás, így a  legfontosabb feladat a diákok önálló ismeretszerzésre nevelése lesz, hiszen az iskolai könyvtár mindig egy későbbi korszak információ szerzésére készít elő.

Szolgáltatásaink

 

 • kölcsönzés
 • könyvtári órák
 • könyvtári rendezvények
 • tájékoztatási- bibliográfiai adatszolgáltatás
 • helyben olvasás
 • internethasználat
 • filmvetítés
 • színes nyomtatás
 • fénymásolás

A tanulók három hétre vihetnek el legfeljebb 3 könyvet, míg a pedagógusok minden dokumentumtípusból kölcsönözhetnek időbeli megkötés nélkül.

 

Nyitvatartás:

HÉTFŐ :  800 – 1500

KEDD:     800 -1500

SZERDA : 800  -1500

CSÜTÖRTÖK: 800 – 1500

PÉNTEK:   800  – 1200

 

 

A könyvtár vezetője: Kovács Márton könyvtárostanár
Elérhetősége :           –  koma5678@gmail.com

                                     –  0670-63 44 139

 

 

 

 

 

könyvtár