Iskolapszichológus

ISKOLAPSZICHOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS

 

Tisztelt Szülők!

 

Spitzmüllerné László Gabriella pedagógiai szakpszichológus vagyok. Hajdúböszörményben élek családommal. Két iskoláskorú gyermekem van. Ebben a tanévben kezdtem iskolapszichológusként dolgozni a város három iskolájában, köztük itt is.

 

Elsődleges célom, hogy támogató attitűddel, szakmai eszközeimmel preventív módon segítsem elő a pozitív iskolai légkör fenntartását, a tanulók jól-létét.

Feladatom az iskola életében közreműködő személyeknek nyújtott tanácsadás:

  • Nyomon követni a tanulók személyiségfejlődését.
  • Támogatni értelmi és érzelmi fejlődésüket.
  • Igény esetén a tanulást befolyásoló tényezőkről (attitűdök, készségek, közösségi lét, teljesítményvágy stb.) felméréseket készíteni.
  • Egyéni foglalkozásokat tartani az ezt igénylő tanulóknak (személyes nehézségek, családi problémák, társkapcsolati viszonyulások, én-keresés, értékrend és célok formálása stb.).
  • Bekapcsolódni a tanórák témáiba a kéréseknek megfelelően (beilleszkedés, önismeret és önállósodás mélyítése, önkontroll-, kommunikációfejlesztés, egészségnevelés, tanulási motivációk, példaképek, internet-használat, szorongás oldása, társkapcsolatok mélyítése, pályaorientáció, krízishelyzetek oldása stb…).
  • Kiscsoportos és osztályszintű foglalkozásokat látogatni és tartani (elsősorban osztályfőnöki és életvitel tanórákon).
  • Az esetleges zavarok korai felismerésében és korrekciójában, a súlyos zavarok esetén szakirányú foglalkozásra irányításban segíteni.
  • A szülők és pedagógusok számára konzultációs lehetőséget, tanácsadást biztosítani, előadásokat tartani egyéni és csoportos szinten is.

 

Ez a szolgáltatás önkéntes, nem kényszeríthető senkire. IngyenesHelyben elérhető. A sürgősséget szem előtt tartva, mihamarabb lehetőséget nyújt találkozásra. Nem terápiás mélységű, hanem általában rövidebb; sokszor megelőző, támogató jellegű foglalkozásokról van szó, melyekről igazolást adok a tanulóknak. Minden esetben titoktartási kötelezettséggel jár a részemről. Az anonim kérdőívek, tesztek felvételénél intézményvezetői, osztályfőnöki engedély, de a névvel kitöltött dokumentumoknál a 18. életévét be nem töltött tanulók esetében Szülői Hozzájárulási Nyilatkozat is szükséges.

 

Amennyiben gyermekük segítséget igényel, vagy Önöknek van szükségük tanácsra valamely, a gyermeküket érintő témában, s szeretnének élni a lehetőséggel, kérjenek Szülői Igénylőlapot az iskolatitkárnál, az osztályfőnököknél, vagy nálam, s kitöltve juttassák vissza, vagy előzetesen jelentkezzenek aSpitzmullernelg@bighb.hu e-mailcímen!

Állandó irodám a Bocskai István Gimnázium első emelet 125-ös terme, ahol személyesen a fogadó órán is megtalálnak.

 

A sikeres közös munkában bízva, tisztelettel:       Spitzmüllerné László Gabriella

                                                                                                 iskolapszichológus

 

Hajdúböszörmény, 2016. szeptember 01.